Referenties


Onderzoek sturen op beleving
Nederland Schoon, NVRD, Gemeente Schoon


Vergelijking RAW en Handboek Bomen
Gemeente Amsterdam


Benchmark Gladheidsbestrijding
NVRD


Inventarisatie onkruidbestrijdingsmethoden
Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Advisering onkruidbestrijding
Gemeente Deventer, Apeldoorn, Barneveld, Utrecht Meerlanden


Projectorganisatie Beeldmonitor
Gemeente Arnhem en Utrecht


Advisering Circulus- Berkel, Cambio
Cambio


Opstellen standaard PvE aanplant bomen
Gemeente Amsterdam


Advisering Organisatie Gladheidsbestrijding
Gemeente Breda en Houten


Contract voor uitbesteden monitoring
Gemeente Arnhem


Certificering Beeldgericht reinigen
NVRD


Benchmark Schoon
NVRD


Nieuwe beeldmeetlatten KOR
CROW


Groenbeheersystematiek
Woningbouwvereniging Triada


Opstellen examen Beoordelingsdeskundige Groen
IPC


Afvalbakkenplan
Gemeente Utrecht, Groningen, Deventer


Beeldbestek integraal onderhoud
Gemeente Arnhem, Capelle aan de IJssel


Docent opleiding Gladheidsco├Ârdinator
CROW


Examinator European Tree Technician

.

Lezingen

Week van het Onkruid
Voorlichting aanpak onkruid Min I&M
Nationaal Congres Openbare ruimte
Dag van de Openbare Ruimte
Nationale Gladheidbestrijdingdag
Groendagen
Zwerfafvalcongres
NVRD congres integraal beheer
VHG-contactdagen
Diverse gemeenteraden en B&W's
Bomencongres
Stadswerk GNL studiedagen
Zwerfafvalcongres Brugge