Werkvelden

Met advisering over beleid en processen richt ik me op praktische voorstellen voor de volgende werkvelden:

Kwaliteitsgericht beheer
gebruik kwaliteitscatalogus, beeldbestekken, toezicht, invoering, monitoring en aanpassing organisatie

Zwerfafval
invoeren beeldgericht reinigen, oorzaken onderzoek, vervuilingssnelheid, subsidietrajecten, beleving

Gladheidsbestrijding
opzetten contracten, cursussen en samenwerken

Afvalbakkenbeheer
knelpunten analyse, subsidietrajecten, ontwerp en plaatsing

Onderhoud groenvoorzieningen
beheerplannen, beeldbestekken, technisch advies

Onkruidbeheersing verhardingen
opzetten contracten, risicoanalyse en onderzoek

Onderhoud Bomen
opzetten contracten, risicoanalyse en toezicht plannen

Veegbeheer
Advies over optimale inzet van veegmachines voor het beheer van veegvuil, zwerfafval én onkruid op verharding

.


  • Brede kijk op beheer
  • Integraal denken
  • Veel expertise