Diensten

Uitbesteden van beheertaken

Het uitbesteden van beheer kan op veel manieren. Van het op regiebasis aansturen van derden tot het integraal uitbesteden van zowel de uitvoerende werkzaamheden als het beheer, inclusief eigen aansturing en controle. Om hierbij een goede keuze te maken uit de vele mogelijkheden is goed advies een zeer verantwoorde investering.

Invoeren van beeldbestekken

Het werken met beeldbestekken kent vele voordelen. De politiek, de burger, de beheerder en de opdrachtnemer weten precies wat ze kunnen verwachten of moeten leveren. Het maken van beeldbestekken vraagt om specifieke kennis. Hierbij dient de vertaalslag te worden gemaakt van de wensen van de gebruiker naar de prestatie-eisen die gesteld gaan worden aan de uitvoering. Dit is voor iedere situatie anders en vraagt om maatwerk dat ik u kan leveren.

Training en opleiding

Veranderingen in organisatie en werkwijzen vragen om een goede begeleiding bij de invoering. Hoe mooi de plannen ook zijn, ze slagen pas echt als de mensen die ermee moeten werken die plannen ook ondersteunen. Dit vraagt om tijd, maar vooral om ondersteuning en goede voorlichting. Wat betekent een nieuwe wijze van beheer voor mij als persoon? Wat moet ik anders doen en hoe? Allemaal vragen die medewerkers zich terecht stellen en waarbij ik kan helpen ze te beantwoorden.

Projectmanagement

Bij het beheer van de openbare ruimte spelen naast veel organisatorische vragen ook concrete beheoften. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke projecten als het invoeren van een beeldbestek voor bomen, het maken van een contract voor gladheidsbestrijding, wijzigingen in onkruidbeheer, de consequenties van het niet meer gebruiken van chemische middelen of bijvoorbeeld het uitvoeren van proefprojecten in het kader van subsidieregelingen voor zwerfafval. Kenmerkend voor deze vragen is dat ze concreet zijn en vragen om een duidelijk antwoord binnen een bepaalde tijd. Binnen vooraf afgesproken kaders zullen altijd praktisch uitvoerbare adviezen worden gegeven

.


  • Professionele contracten
  • Opleiding en trainingen op maat
  • Professioneel projectmanagement