Over Peter van Welsem

Als zelfstandig en onafhankelijk adviseur heb ik mij als doel gesteld organisaties op weg te helpen bij het professionaliseren van het beheer van de openbare ruimte. Of het nu gaat om het aansturen van een eigen dienst, een verzelfstandigde dienst of een aannemer, goede afspraken zijn van groot belang voor het slagen van dit proces.

Mijn adviezen zijn vooral gericht op de mensen binnen een organisatie. Deze mensen moeten het werk doen, hun adviseur reikt hen daarvoor de koers, de gereedschappen en vaardigheden aan. Ik wil organisaties verder helpen door mensen te trainen, zodat ze in staat zijn het beheerproces zelf verder te ontwikkelen en te dragen. Ik doe dit door directe coaching en advisering en niet met uitgebreide rapporten die vervolgens in de kast verdwijnen.

Ik heb aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het RAW-beeldbestek en de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte. Hierbij heb ik altijd de beheerder en de gebruiker van de openbare ruimte voor ogen gehad. Door één instrument te maken dat gebruikt kan worden voor zowel de beheerder als de wethouder en de burger, kan er duidelijker gecommuniceerd worden en zijn er duidelijke afspraken met elkaar te maken.

Voor mij is een adviestraject geslaagd als ik een organisatie in beweging heb gekregen en als de mensen zelf het proces van verandering voortzetten.

.